Python zaawansowany.

Podczas zajęć dowiesz się, jak tworzyć aplikacje webowe i desktopowe, poznasz podstawy baz danych i testów jednostkowych.

Przed Tobą dwa miesiące intensywnej nauki programowania w języku Python na poziomie zaawansowanym.

Kurs obejmuje 72 godziny praktycznych warsztatów z trenerem, w tym dwa 12-godzinne hackathony, oraz 48 godzin samodzielnej pracy z kodem. Połączenie zajęć wykładowo-warsztatowych, całodziennych praktycznych warsztatów i indywidualnej pracy nad zadaniami, stanowi doskonałą kompilację różnych metod pozyskiwania wiedzy. Dzięki temu poznasz nie tylko solidnie zakres materiału, który znajdziesz w programie, ale również będziesz mieć okazję przetestować swoje umiejętności tak przy pracy w pojedynkę podczas pisania i ciągłego doskonalenia aplikacji, jak i w zespole projektowym.

120h

pracy z kodem

2x 12h

maraton programowania

Platforma

z zadaniami online

Certyfikat

ukończenia kursu

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawowe umiejętności pisania programów w języku Python i chcących poszerzyć swoją wiedzę o bardziej zaawansowane elementy języka, rozwinąć swoje umiejętności pisania aplikacji webowych i desktopowych.

Czego nauczysz się?

 • Zaawansowanych mechanizmów w języku Python.
 • Podstaw pisania aplikacji webowych przy użyciu frameworku Flask.
 • Podstaw operacji na bazie danych za pomocą SQLAlchemy.
 • Dobrych praktyk związanych z obsługą błędów oraz logowaniem.
 • Podstaw budowania interfejsów graficznych przy pomocy biblioteki Tkinter.

Co musisz wiedzieć?

 • Umiejętność pisania i uruchamiania prostych programów w języku Python.
 • Swoboda w pisaniu funkcji.
 • Umiejętność pisania klas oraz wykorzystania mechanizmu dziedziczenia.
 • Umiejętność podstaw obsługi błędów (try/except).
 • Znajomość podstawowych typów danych oraz kolekcji.
 • Umiejętność operowania na plikach.

Program kursu

1. Zaawansowane zagadnienia obiektowości

 • klasy, funkcje i moduły jako obiekty,
 • system typów danych,
 • cechy obiektów w języku Python,
 • protokoły i metody „dunder”.

2. Generatory

 • wprowadzenie do podstawowych typów danych w Pythonie,
 • wprowadzenie do generatorów,
 • różnice między generatorami a kolekcjami,
 • opis i praktyczne zastosowanie protokołu „iterable”.

3. Dekoratory

 • wprowadzenie do pisania własnych dekoratorów,
 • opis mechanizmu dekoratora i wzorca projektowego dekorator.

4. Context managery

 • wprowadzenie do kontekst menadżera,
 • protokół kontekst menadżera,
 • przykłady wykorzystania w standardowej bibliotece Pythona,
 • praktyczne zastosowanie w aplikacjach..

5. Tworzenie interfejsów graficznych

 • wprowadzenie do tworzenia interfejsów graficznych,
 • lista podstawowych pojęć oraz najpopularniejsze wzorce,
 • budowanie interfejsów użytkownika przy pomocy Tkinter,
 • tworzenie skalowalnego interfejsu przy pomocy mechanizmu grid.

6. Hackathon I

7.  Relacyjne bazy danych

 • wprowadzenie do relacyjnych baz danych,
 • cechy i zastosowanie relacyjnych baz danych,
 • podstawowe pojęcia związane z relacyjnymi bazami danych,
 • projekt prostej bazy danych przy pomocy SQLite.

8. ORM i dostęp do bazy danych

 • wprowadzenie do ORM oraz dostępu danych na przykładzie SQLAlchemy,
 • definiowanie struktury bazy danych za pomocą klas pythonowych,
 • praca na danych w bazie danych przy pomocy obiektów pythonowych,
 • podstawowe terminy związane z dostępem do bazy danych,
 • zbiór technik i dobrych praktyk przy pracy z bazami danych i ORM.

9. Protokół HTTP

 • podstawy protokołu HTTP i opisu działania stron WWW,
 • opis modelu żądania i odpowiedzi,
 • wprowadzenie do nagłówków i negocjacji typu danych.

10. Aplikacje webowe

 • wprowadzenie do budowy aplikacji internetowej,
 • podstawy frameworka Flask,
 • budowanie aplikacji internetowych przy użyciu frameworka Flask,
 • podstawy tworzenia stron przy pomocy HTML oraz szablonów Jinja2,
 • wyświetlanie danych z bazy danych na stronie,
 • tworzenie formularzy w celu dodawania danych do bazy danych.

11. Bezpieczeństwo w aplikacjach webowych

 • przedstawienie podstawowych sposobów logowania do aplikacji oraz ograniczania dostępu dla osób niezalogowanych,
 • wprowadzenie do bezpiecznego przechowywania haseł w aplikacji webowej.

12. Hackathon

Hackathon

Hackathon to 12-godzinne warsztaty, których celem jest podsumowanie pierwszej części i/lub całości kursu. Zazwyczaj odbywają się w soboty w godzinach 9:00-21:00.
Hackathon CODE:ME, w przeciwieństwie do normalnego hackathonu, to warsztaty, a nie konkurs. Tutaj nadrzędnym celem jest podsumowanie dotychczas zdobytej wiedzy, integracja grupy i dobra zabawa w efektywny i produktywny sposób.
Założeniem hackathonu jest nacisk na jak najbardziej samodzielną pracę zespołów. Nie są jednak pozostawieni sami sobie – przez cały ten czas trenerzy czuwają nad wykonywaniem zadań i wspierają w rozwiązywaniu problemów

Trener

Jakub Czapliński

Specjalista Python, C#, DevOps

Niegdyś admin, następnie przez 6 lat programista C#, ostatnie lata zakochany w Pythonie. Prowadzi realizację dużych projektów w Pythonie dla zachodnich klientów.

Statystyki dla tego kursu

2

edycja

30

absolwentów

4

hackathony

Termin:

 

 

Miejsce:

Fundacja CODE:ME
Aleja Wojska Polskiego 41
Gdańsk

Kontakt

e-mail: kontakt@codeme.pl

tel.: 724 379 836