.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }Case study – Certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQB - Fundacja CODE:ME
0

Certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQB

Wejście do branży IT wiąże się z ciągłym zdobywaniem nowych umiejętności. Po obraniu za cel ścieżki testerskiej przydatne jest uzyskanie certyfikacji ISTQB. 

DARMOWA WYCENA SZKOLENIA DLA TWOJEJ FIRMY →
Background image shape

Cel

Dla naszego klienta, IT Sławomir Malec oraz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, przeprowadziliśmy szkolenie mające na celu wsparcie osób młodych na rynku pracy, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu testowania manualnego, a także przygotowującym ich do egzaminu i uzyskanie Certyfikatu ISTQB.

W trakcie realizacji 2 szkoleń udało nam się przygotować 12 osoby do wejścia na rynek z umiejętnościami takimi jak pisanie przypadków testowych, radzenie sobie z błędami i ich zgłaszaniem, a także pełnym przygotowaniem do pracy jako tester. Potwierdzeniem zdobytej przez nich wiedzy i kompetencji jest 100% zdawalność egzaminu Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB Certified Tester — Foundation Level. Każdy z uczestników szkoleń, po ich ukończeniu, znalazł staż w branży IT.

Czas trwania

120h zegarowych - 10.02.2020 - 16.02.2020 (szkolenie I)

120h zegarowych - 20.04.2020 - 20.05.2020  (szkolenie II)

Założenia

Aktywizacja
osób młodych na rynku pracy
Przygotowanie
Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego Microsoft MTA 98-382
Przekazanie
wiedzy niezbędnej do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB Certified Tester — Foundation Level

Cel dodatkowy

Uzyskanie przez 100% uczestników certyfikatu ISTQB

Odbiorcy

Osoby bierne zawodowo w wieku 18 – 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Podjęte działania

Sytuacja wejściowa - przygotowanie programu, harmonogramu i zbadanie potrzeb uczestników

Przygotowaliśmy przykładowy program szkolenia wraz z harmonogramem tuż po sprawdzeniu zakresu wiedzy uczestników szkolenia. W trakcie szkolenia okazało się, że grupa bardzo szybko przyswaja wiedzę, co pozwoliło nam na włączenie do programu dodatkowych aspektów poświęconych rekrutacji i CV.

Egzamin wewnętrzny - przygotowanie do egzaminu ISTQB

W trakcie szkolenia uczestnicy cały czas przygotowywali się do certyfikacji ISTQB. W celu lepszego ich przygotowania zostały przeprowadzone egzaminy wewnętrzne symulujące prawdziwy egzamin - dzięki temu każdy z uczestników wiedział, jak będzie wyglądała certyfikacja i stres przed przystąpieniem do głównego egzaminu zmalał.

Efekty szkolenia:

- Każdy z uczestników szkolenia został przygotowany do pracy na stanowisku stażysta/junior/tester, co potwierdza uzyskanie przez 100% szkolonych pierwszych staży.

- Wszyscy uczestnicy zostali przygotowani do egzaminu zewnętrznego ISTQB, co potwierdza 100% zdawalność i uzyskanie przez nich certyfikatów.

Masz dodatkowe pytania?

Napisz lub zadzwoń do nas - zapraszamy do kontaktu!
Skontaktuj się