.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }Case study – Certyfikowany programista w języku JavaScript - Fundacja CODE:ME
0

Certyfikowany programista w języku JavaScript

Udzielenie wsparcia osobom młodym na rynku pracy nie jest zadaniem łatwym. Szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę tak specyficzną i dynamiczną branżę jaką jest IT.

DARMOWA WYCENA SZKOLENIA DLA TWOJEJ FIRMY →
Background image shape

Cel

Dla naszego klienta, IT Sławomir Malec oraz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, przeprowadziliśmy szkolenie mające na celu wsparcie osób młodych na rynku pracy, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu programowania w języku JavaScript, a także przygotowującym ich do egzaminu Microsoft MTA 98-382, warunkujących uzyskanie Certyfikatu Microsoft Technology Associate.

W trakcie realizacji 3 szkoleń udało nam się przygotować 24 osoby do wejścia na rynek, a potwierdzeniem zdobytej przez nich wiedzy i kompetencji jest 100% zdawalność egzaminu Microsoft MTA 98-382 i uzyskanie Certyfikatu Microsoft Technology Associate. Każdy z uczestników szkoleń, po ich ukończeniu, znalazł staż w branży IT.

Czas trwania

120h zegarowych - 11.03.2020r. – 25.04.2020r. (szkolenie I)

120h zegarowych - 01.09.2020r. - 01.10.2020r.  (szkolenie II)

120h zegarowych - 06.10.2020r. – 12.11.2020r. (szkolenie III)

Założenia

Aktywizacja
osób młodych na rynku pracy
Przygotowanie
Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego Microsoft MTA 98-382
Uzyskanie
przez uczestników szkolenia Certyfikatu Microsoft Technology Associate

Cel dodatkowy

Przygotowanie do pracy zespołowej i indywidualnej w branży IT

Odbiorcy

Osoby bierne zawodowo w wieku 18 – 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Podjęte działania

1) Sytuacja wejściowa - przygotowanie przykładowego programu i harmonogramu.

Na podstawie szczegółowych i długotrwałych rozmów z klientem, zbadaniem jego potrzeb, a także potrzeb uczestników szkolenia przygotowaliśmy program szkolenia, a także propozycję harmonogramu. Okazało się, że 10% uczestników szkolenia to osoby, które miały styczność z programowaniem w innych językach, a wcześniejsze deklaracje wskazywały, że osoby te nie posiadają żadnego doświadczenia. Zmusiło to nas do przeanalizowania grupy i programu ponownie.

2) Szczegółowe ustalenie umiejętności uczestników szkolenia 

W ramach uszczegółowienia programu i zniwelowania różnic pomiędzy uczestnikami przeprowadzono szczegółowe wywiady określające poziom umiejętności uczestników. Dla osób, które posiadały minimalną wiedzę zostały przygotowane dodatkowe zadania, tak, aby aktywnie uczestniczyły w każdym dniu szkolenia bez poczucia, że już tą wiedzę posiadają i ten czas mogłyby lepiej wykorzystać.

3) Pobudzenie aktywności uczestników

Uczestnicy szkolenia byli na tyle zróżnicowani, pod względem aktywności na zajęciach, że potrzebne były dodatkowe kroki, aby zmobilizować ich do aktywnego udziału. W tym celu zwiększono liczbę mniejszych zadań do przepracowania w domu, a także zwiększono liczbę zadań na zajęciach pozwalających na pracę w grupach. Dzięki tym działaniom aktywność i swoboda uczestników wzrosła, a sprawdzanie ich wiedzy z zajęć na zajęcia pokazywało, że jest ona przez nich coraz lepiej przyswajana.

4) Dokumentacja szkoleniowa

Przeprowadzenie szkolenia wiązało się z przygotowaniem dokumentacji szkoleniowej zawierającej między innymi zawierającej elementy takie jak listy obecności, szczegółowe harmonogramy i programy, upoważnienia, odwołania upoważnień, komplet pełnej dokumentacji dla każdego z uczestników zawierający zaświadczenia, etapy nabycia kompetencji, wyniku egzaminu wewnętrznego wraz z jego szczegółowym opisem. Przy pierwszym szkoleniu okazało się, że wymagane są także dodatkowe dokumenty, które od razu przygotowaliśmy. Przy kolejnych 2 szkoleniach mieliśmy już doświadczenie i pełną wiedzę jak taka dokumentacja powinna wyglądać.

5) Sytuacja związana z COVID-19

W trakcie relizacji 3 szkolenia wzmożono obostrzenia związane z pandemią COVID-19, co sprawiło, że szkolenie w pełni stacjonarne przy większej liczbie uczestników nie mogło zostać kontynuowane. Umowa i ustalenia z klientem nie pozwalały na przejście w 100% na szkolenie zdalne. Zaproponowaliśmy więc rozwiązanie polegające na hybrydowym prowadzeniu zajęć - część uczestników przebywa stacjonarnie na zajęciach, gdy druga połowa jest zdalnie - trener na żywo łączy się z osobami przebywającymi w swoich domach. Grupy podzielone są tak, aby każdy z uczestników w równej liczbie zajęć był i stacjonarnie i zdalnie.

Efekty szkolenia:

- Każdy z uczestników szkolenia został przygotowany do pracy na stanowisku stażysta/junior, co potwierdza uzyskanie przez 100% szkolonych pierwszych staży.

- Wszyscy uczestnicy zostali przygotowani do egzaminu zewnętrznego Microsoft MTA 98-382, co potwierdza 100% zdawalność i uzyskanie przez nich Certyfikatu Microsoft Technology Associate.

- W 100% przypadków zostały utworzone pierwsze projekty indywidualne i grupowe, które wzbogaciły CV uczestników.

Masz dodatkowe pytania?

Napisz lub zadzwoń do nas - zapraszamy do kontaktu!
Skontaktuj się